oz7ap's Tagrendeantenne
Up

 

 

OZ7AP, Prebens, Tagrendeantenne

Preben har valgt at skifte huset ud med en pensionistbolig med begrænsede antennemuligheder.
På den baggrund var det derfor en overraskelse at høre Preben med et fint signal.
Større var dog overraskelsen over at det også ser ud til at virke på 160 meter.
Sågar særdeles overbevisende - Faktisk kan den eksterne AT-7000 tuner der er koblet efter en
Icom 756 pro II fint afstemme antennen på alle tilladte amatørbånd, hvilket ikke gør det
mindre bemærkelsesværdigt.

Vi er adskillige der har spurgt ind til hvorledes Preben har lavet sin antenne, og standard
svaret har været: "Jeg har blot afstemt tagrenden".

Helt så enkelt er det dog ikke.

Preben har trukket en ca. 20 meter lang 1,5 kvadrat elektrikkerledning fra hvor stationen en
placeret i et værelse og ud til tagrendens nedløbsrør, der, helt tilfældigt, går ned gennem
gulvet i altanen - Altså inden for rækkevidde.
Tråden ligger langs panelerne i stuen, og ud gennem altandøren til nedløbsrøret således at
ca. 10 meter tråd befinder sig i lejligheden og andre 10 meter under altanens trægulv.

Elektrikkertråden er så tilkoblet tuneren via en en såkaldt 1:9 magnetisk balun, hvis anden
side er forbundet til en radiator som "modvægt".

Man kan så undre sig over hvad der egentlig er den radierende del af den antenne.

Preben har prøvet at flytte 1:9 balun'en således at den kobler direkte til nedløbsrøret,
men det går ikke ret godt - Faktisk meget dårligt.
Altså må tråden fra balun'en være en væsentlig del af den radierende del af antennen, og
nedløbsrør og tagrende fungere mest som "topload" - Det er svært at sige.

Det korte i historien er at det virker - Det var sikkert ikke gået med tidligere tiders
underholdningsudstyr af tvivlsom kvalitet uden at naboerne havde stået i kø for at brokke
sig, hvilket til nu ikke er sket.

Nedstående skitse er et forsøg på at visualisere Prebens antenne.