Temahæfte PA trin
Up

 

 

Temahæfte om PA Trin.

Jeg skrev i 1994 et kompendium om HF effektforstærkere såkaldte PA trin (Power Amplifire).
Det var dengang kun tanken at det skrift skulle udgives som midtersider i OZ's temahæfteserie.
Dog udgav EDR's forlag den senere i bogform, hvorved den også blev til rådighed for ikke EDR medlemmer.
Flere har siden spurgt hvorfor jeg ikke lægger den på min hjemmeside så den er til rådighed for alle.
En af årsagerne er, at jeg ikke kan tillade mig at lægge "Introduktion til elektronrør" ud på
min hjemmeside idet jeg ikke har forfatterens, Kenny Hagemann OZ5KH, tilladelse.
OK, nu er den her altså uden Kenny's forord.
Den ligger som PDF fil idet det format er mest "skånsomt" for langsomme Internet forbindelser.
Dog fylder den 5MB, så det tager lidt tid at overføre den ;-) 

Klik her: PA_temahæfte.pdf

Hæftet i sin oprindelige form kan stadig købes hos EDR's forlag.

Ved samme lejlighed oversatte jeg David D. Meacham, W6EMD's artikkel fra QST Juli 1961 til forståelse af Tetrodens skærmgitterstrøm:  IG2.pdf  

Den er stadig særdeles læseværdig.

Dette skrift: http://www.ifwtech.co.uk/g3sek/boards/tetrode/tetrode-manual.pdf  beskriver moderne styring af tetrodens elektroder og bidrager i høj grad til forståelsen.

God læselyst.