Mit radio liv
Up Radio foto's Artikler

 

 

Radioamatørstation OZ9ZI

 

Radioamatøren.jpg (20576 bytes)

Radioamatøren OZ9ZI - billedet er fra Verdens Ende i Oslofjorden 1997

Amatørradio er en verdensomspændende hobby.
Den kender ingen grænser, ingen politiske skel, den er "farveblind", og dyrkes af
alle udøvere på trods af sociale skel.
Det der binder radioamatører sammen er en fælles glæde ved radioen som hobby.

Hobby'en spænder vidt, således er der mange af dens udøvere der blot finder glæde
i det at kunne kommunikere med andre frit uden hensyn til grænser, race eller religion.
Andre samler på lande, dvs. at have haft kontakt med så mange lande som muligt.
Andre dyrker hobbyen set fra et teknisk synspunkt - at kunne bygge sit udstyr selv,
finde nye anvendelsesformål for elektronikken eller at arbejde på højere og højere
frekvenser.

Jeg tilhører den sidste gruppe, for hvem selve teknikken er er hobbyen.

Fra 1961 til 1967 var der en periode hvor radioen var ude til fordel for motorcykellivet,
men min indgang i ægtestanden og en nær vens død på MC, også en skrap radiomand og MC'ist,
sendte mig tilbage til en mere borgerlig og stillesiddende hobby.

Jeg har arbejdet med elektronik siden drengetiden, og er blevet licenseret i 1968.
Først med licens klasse C, et år senere klasse B og i 1974 var det den dengang
alvorlige skriftlige prøve til klasse A.

Før jeg fik licens har jeg selvfølgelig prøvet at trykke på knappen uden tilladelse.
Hvilken radioamatør kan sige sig fri for det.
Jeg var dengang 13 år gammel og havde en station med en 807 som PA og ca. 25 Watt.
Hjemmebygget selvfølgelig - modtageren var en Marconi.

Jeg henvendte mig i 1968 til EDR's KBH afdeling for at få hjælp til at få licensen,
men der fik jeg at vide, at det ville tage mig 2 (TO) år at komme så vidt.
Jeg læste stoffet til den mundtlige tekniske prøve på få måneder og bestod prøven,
og samtidig gik jeg på telegrafikursus hos OZ2KP (Karl Starck Petersen).
60 tegns telegrafiprøven bestod jeg 1 måned før den tekniske prøve, så det tog under
½ år at få en licens - morale:
Gør aldrig som de andre siger - følg hovedet for at nå målet.

I dag er min licens over 40 år gammel, og jeg har været aktiv gennem alle årene.

Fra starten byggede jeg alt mit udstyr selv, den første fuldtransistoriserede SSB station
af egen konstruktion så dagens lys i 1970 - modtageren fra den står i dag på Radioamatørenes
museum i København.

I dag har jeg som de fleste radioamatører usdtyr af japansk eller amerikansk oprindelse til
alle de frekvensområder hvor noget sådant er til at købe.

Hjemmebyggeriet er henlagt til de områder hvor der ikke er kommercielt udstyr i fri handel.
Hvilket i praksis vil sige til frekvenser over 1300 MHz.

Jeg har i dag udstyr der kan arbejde på alle de for radioamatører tilladte frekvenser fra
1,8 MHz til 47 GHz.

Fastmonteret og operationelt er udstyr op til 2320 MHz.
Jeg havde tidligere 5,7 og 10 GHz udstyr i masten, men da det meget sjældent var i brug
valgte jeg at demontere det for at lette vindbelastningen på masten.
Så nu er situationen at 5,7, 10, 24 og 47 GHz kun benyttes transportabelt.

Min amatørstation består i dag af følgende:

Kortbølge (1,8 - 30 MHz):
Station: Icom IC-781
PA: 4CX1500B i G2DAF opstilling 1000 Watt hjemmebygget
Antenne 1,8 - 3,5 - 7 MHz: Dipoler parallelt på samme feeder
Antenne 14 - 21 -28 MHz: Explorer 14 tre element Yagi
WARC båndene 10 - 18 - 24 MHZ: Vertikal antenne i flagstangen med automatisk tuner i
antennens fødepunk.

VHF og UHF:
Station: Yaseu FT-736R 50 - 144 - 432 - 1296 MHz
PA 50 MHz: 150 watt med 2xC12-70 transistorer Hjemmebygget
PA 144 MHz: 4CX1500B 1000 Watt Hjemmebygget
PA 432 MHz: YL1050 1000 Watt Hjemmebygget
PA 1296 MHz: 2C39 med modificeret køling 150 Watt hjemmebygget
Antenne 50 MHz: HB9CV
Antenne 144 MHz: 14 element Jay Beam (Parabeam)
Antenne 432 MHz: 29 element DL6WU design efter DJ9BV's opskrift.
Antenne 1296 MHz: 2x26 element Tonna med SSB elektronic HF trin i masten.

GHz:
Bagsats: FT290
Transverter 2320 MHz: DB6NT/DL9LN design med PA 10 Watt hjemmebygget.
Antenne 2320 MHz: Tonna

Transverteren for 2320 MHz båndet er monteret i masted direkte på antennerne.
Den står med strøm på alle årets dage for at holde en temperatur i kassen der forhindrer
dugdannelse og dermed, at der dannes fugt i kassen.

Til portabelt brug har jeg udstyr til 5,7 - 10 - 24 og 24 GHz.

Antennerne er renoveret i sommeren 2010.

Alt er hjemmebygget dvs. bygget i samarbejde med Procom's amatørradioklub under ledelse
af OZ1UM.
Meget af udstyret er banebrydende for amatørradioen, således 10 GHz stationen Solectra,
der er den første 10 GHz station der der 100% hjemmebygget og indeholdt i et kabinet.
Ide og konstruktion: OZ1UM.

Vore første forbindelse på GHz båndene lavede OZ1UM og undertegnede i 1983 med bredbånds FM.
Udstyret var den kendte "Durchblahsemichser" beskrevet af Joseph (Sepp) Reithofer tilbage i 1960'erne.
Med den nåede vi at lave op til 200 Km (Bornholm - Gedser) inden vi gik til smalbånds SSB.

SSB'en lærte os, at 200 Km var opnåeligt under næsten alle forhold på 10 GHz og, at vi som
regel kunne nå 350 Km med få hundrede mWatt, omend med nogen besvær.

Desuden har jeg i en årrække arbejdet med "alternativ" kommunikation.
CW, RTTY, SSTV og fast scan TV (almindeligt fjernsyn).
Mine første TV forbindelser var med AM på 432 MHz, men da et billede på de frekvenser
bruger hele det bånd radioamatører har til rådighed blev det snart ugleset at arbejde
med TV der.
Trafikken henlagdes til 1270 MHz og modulationsformen ændredes til FM, hvilket viste sig
at være langt mere effektivt og man kunne sågar anvende en SAT TV modtager med HF trin som modtager - billigt og effektivt.

Jeg er således også aktiv på 1260/1270 MHz med FMTV.
Udstyret er hjemmebygget og med 15 Watt output.

En del mobil trafik er det også blevet til.
I konsekvens heraf har jeg siden 1973 drevet Amatørrepeateren OZ9REE i Søborg.
Den var fra starten overvejende hjemmebygget med anvendelse af såkaldt surplus udstyr.
De sidste par år, siden repeateren er flyttet til Høje Gladsaxe, har OZ3MZ stået for
teknikken, forbløffende er det, at de originale duplexfiltre der sammenkobler sender
og modtager på samme antenne stadig er i brug.
De blev bygget i 1974 og er loddet sammen på Lises komfur.
De er stadig lige så flotte og velfungerende som dengang.
Jeg er ude af projektet - mere end 25 år med det samme projekt er tilstrækkeligt.

De fleste af mine projekter har resulteret i artikler til radioamatørenes tidsskrift OZ.
Jeg vil prøve at lave en side her med de artikler jeg syntes bedst om, og som stadig
har aktualitet.

 Home Up Mit MC liv Mit radio liv