MC tænding
Up

 

 

 

Stenløse d. 21-5-2000


Hvorledes tester man en tændspole?

Det var et spørgsmål i dk.fritid.motorcykel der affødte dette lille
skrift.

Spørgeren har en XJ600 hvor tændingen svigter på een cylinder, hvilket
er ret usansynligt hvis det skal tilskrives en fejl i tændsystemet, hvilket
nedstående forklaring måske vil belyse nærmere.

Mht. tændspolen kan man med et ohm-meter (universalinstrument) måle:

Primæren: ca. 2-5 ohm.
Sekundæren 10-20 Kohm.

De helt konkrete målinger på en TEC DW82-TRI A fra en Honda er:
Primær: 3,1 ohm.
Sekundær 15 Kohm.

Der må ikke være målelig modstand mellem primær og sekundær, så vel
som der ikke må være målelig modstand til stel.

Husk, at når man måler på sekundæren (tændrørssiden) så at tage hensyn
til evt. tændhætter med indbygget modstand.
Demonter tændkablerne (hvis det er muligt) og mål på spolen direkte.

Moderne tændingsanlæg til MC'er er for i øvrigt opbygget efter et
forrykt princip.
To tændspoler til fire cylindre og en pick-up (knikser) pr. spole.
Sekundærsiden på spolerne er ikke stelforbundet og anvender tændrørene
som strømmens returvej.
Det tænder derfor på to cylindre ad gangen hvor arbejdstakten er 360
grader forskudt.
Den ene skulle tænde (forbrændingstakten) og den anden er i
overlapningen hvor begge ventiler er åbne.
Det betyder for så vidt ikke noget rent funktionelt, ud over at
tændspolen dels skal kunne arbejde med en dobbelt så høj frekvens
(omdrejningstal) og dels kunne levere en højere spænding idet den skal
kunne opbygge en tilstrækkelig spænding til at slå gnist på to tændrør
samtidig.
Som min tidligere Germanske lærer ud i digitalteknik udtrykte det:
"Was nicht stört klappert mit".

Nedenfor indskannede billede er tændsystemet på min XN85.
Det giver et ganske godt billede af hvorledes det virker.

xn85tænding.jpg (83375 bytes)